Saltdal JFF

Posted by: Suzanne Deckow | Category: Blogg | Comments Off on Jaktlisens i Norge

For å drive med jakt og fangst i Norge, må man ha jegeravgiftskort. Hvis man aldri har jaktet før, må man først avlegge jegerprøven. Jegerprøven er et kurs som går over 30 timer, og omfatter både teori og praksis. Kurset blir ledet av en instruktør, og følger et opplegg som er godkjent av Miljødirektoratet. Jegerprøven gir grunnleggende opplæring i bruk av våpen og fangstredskap, og kunnskap om artene og lovverket. Målet er at jegerne skal lære hvordan de driver ansvarlig jakt. Når man har bestått Jegerprøven, blir man registrert i Jegerregisteret. Man kan ta Jegerprøven fra fylte 14 år, men man kan ikke drive med fangst av eller jakt på småvilt på egen hånd før man er 16 år. For å drive med storviltjakt, må man være fylt 18 år.Alle som skal jakte eller drive fangst i Norge, må betale jegeravgift. Avgiften gir derimot ingen jaktrett. For å drive med jakt i et område, må man ha grunneierens tillatelse. Jegeravgiften betales for ett år om gangen. Man blir ikke fjernet fra Jegerregisteret selv om man ikke betaler jegeravgiften, men dersom man ikke betaler avgiften tre år på rad, blir man registrert som passiv jeger. Da får man ikke lenger tilsendt innbetalingskort.Det kan være lokale variasjoner i jakttidene, og i enkelte områder kan jakt være begrenset eller forbudt i perioder. Som jeger plikter man å holde seg oppdatert om lokale begrensninger og lokale fredningsvedtak. Man har ikke lov til å drive jakt utenfor det området man har jaktrett i. Man kan ikke forfølge vilt inn på andre grunneieres eiendom dersom man ikke har jaktrett der.